Alternativ energi

feb 14, 2014, 13:03
Det satses i større og større grad på utvikling av fornybare energikilder som bl. annet sol og vind energi. Scanelec har så langt levert strømskinner til produksjons-apparatet til solcelleproduksjonen. I denne forbindelse har vi levert store strømskinneanlegg til REC Scanwafer på Herøya og i Glomfjord, Norsun i Årdal samt til Elkem Solar i Kristiansand.

Når det gjelder vindkraft er vi engasjert i strømskinneløsninger for vindmøller offshore,
både flytende installasjoner og møller som står fast på bunnen. Her vil det skje en rivende utvikling i årene som kommer, men dessverre for Norge, vil installasjonene komme i utlandet lenge før det er tilrettelagt for slike installasjoner i Norge.

Scanelec AS

Orgnr.: 935 524 326
Tlf: (+47) 55 50 60 00
scanelec@scanelec.no

Leirvikåsen 43B
5179 Godvik
Bergen, Norway

Kontakt oss

Digitroll publiseringsløsning